× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

CORVITA s.j. G. Gałuszka, R. Kluba

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Informacje o komórce

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja dzienna

Zakres świadczonych usług:

  • Audiologia i foniatria
  • Neurologia
  • Okulistyka
  • Rehabilitacja medyczna
  • Kardiologia


Adres

33-8223346
Harcerska 7
43-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1