× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

CORVITA s.j. G. Gałuszka, R. Kluba

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyki, Rehabilitacji i Profilaktyki Kardiologicznej "CORVITA" Spółka Jawna Grzegorz Gałuszka, Rafał Kluba

Adres

33-8123492
Sobieskiego 89/50
43-300 Bielsko-Biała

http://www.corvita.pl

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1